Shabbat Service only on Zoom

25 Nov @ 7:00 pm - 8:30 pm